Ik beëindigde mijn studies in het gewone onderwijs. Kom ik in aanmerking voor begeleidingsmaatregelen op gebied van tewerkstelling?

Als je les volgde in het gewone onderwijs kan je ook recht hebben op gespecialiseerde begeleiding in je zoektocht naar werk. Hiervoor heb je een erkenning arbeidsbeperking door de VDAB nodig.

Als je les volgde in het gewone onderwijs kan je toch een erkenning arbeidsbeperking krijgen indien je:

  • erkend bent door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • in aanmerking komt voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming
  • beschikt over een gerechtelijke beslissing of een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid blijkt
  • recht hebt op bijkomende kinderbijslag of als ouder met een handicap recht hebt op verhoogde kinderbijslag
  • een invaliditeitsuitkering ontvangt in het kader van de ziekteverzekering
  • beschikt over een attest van een door de VDAB erkende dienst of arts.