Mijn kind heeft geen verslag buitengewoon onderwijs, maar heeft nood aan aanpassingen in het gewoon onderwijs. Kan een gewone school een inschrijving weigeren?

Een school kan een leerling niet weigeren omwille van de nood aan redelijke aanpassingen.

Een school kan een leerling enkel weigeren om volgende redenen:

  • Wanneer de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het onderwijsniveau, de studierichting en het leerjaar.
  • Maximale capaciteit is bereikt (de school bepaalt zelf de maximale capaciteit).
  • De leerling is in de school ‘definitief uitgesloten’ via een tuchtprocedure.
  • Alternerend schoollopen: leerlingen die binnen eenzelfde schooljaar door ouders afwisselend in verschillende scholen in- en uitgeschreven worden.

Is de maximale capaciteit van de school bereikt, vraag dan een ‘bewijs van niet gerealiseerde inschrijving’. Als de school opnieuw plaats heeft dan contacteert de school in volgorde van inschrijving de leerlingen met een ‘niet gerealiseerde inschrijving’ en dit tot de 5de schooldag van oktober van het schooljaar waarvoor je wilde inschrijven.

Lees meer: Wanneer kan een school aanpassingen weigeren voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften?