Is er extra ondersteuning in het hoger onderwijs voor studenten met autisme?

Wat is het?

Studenten met autisme in een hoge school als in een universiteit kunnen ondersteuning op maat van de specifieke noden krijgen op momenten waar het nodig is. Er wordt niet vooraf bepaald hoeveel uren ondersteuning ingezet wordt, hoeveel weken of jaren, wanneer de ondersteuning begint en wanneer ze eindigt.

De ondersteuning kan betrekking hebben op het onderwijs, op de examens en op materiële noden. Voorbeelden van ondersteuning: afwijkingen bij deadlines, aanpassen examenvorm aan indvidiuele noden, examens afleggen in een apart lokaal, regeling voor groepswerk en flexibiliteit in het studieverloop. Er wordt steeds indvidueel bekeken welke aanpassingen mogelijk en wenselijk zijn.

Hoe aanvragen?

De student neemt zelf contact op met het aanspreekpunt van de onderwijsinstelling. De contactgegevens vind je op de website van het SIHO

Om de overstap naar het hoger onderwijs gericht voor te bereiden en gepaste ondersteuning aan te vragen kan je de vragenlijst op de website van het SIHO downloaden. Deze vragenlijst is een hulpmiddel om het gesprek met je onderwijsinstelling over je ondersteuningsnoden voor te bereiden. De lijst bevat richtvragen zodat je als eens kan nadenken over de opleiding, het volgen van lessen, studeren, het studentenleven, op kot gaan, en mogelijke hindernissen. Door gericht hierover na te denken, kan je in het gesprek met je onderwijsinstelling jouw ondersteuningsnoden veel gerichter kenbaar maken. Een goed inzicht in jezelf helpt je ook om je studies gerichter aan te pakken. 

Vergeet niet

Steunpunt Inclusie Hoger Onderwijs - SIHO

www.siho.be

Uitgebreide informatie over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden:

www.siho.be/voor-studenten/ondersteuning-het-hoger-onderwijs