Ik beëindigde mijn studies in het buitengewoon onderwijs kan ik in het gewone werkmilieu werken?

Het buitengewoon secundair onderwijs kent 4 opleidingsvormen in combinatie met 7 types. De doelstellingen zijn specifiek voor elk van de 4 opleidingsvormen. De opleidingsvormen 2 en 3 zijn gericht op later werken in het gewone werkmilieu.

Opleidingsvorm 1 (OV1) geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu (dagcentrum, tehuis voor werkenden of niet-werkenden, …)

Opleidingsvorm 2 (OV2) geeft algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu. In een eerste fase ligt de nadruk op algemene en sociale vorming en in een tweede fase op het latere werk in een beschutte werkplaats. De leerlingen volgen een stage in een beschutte werkplaats.

Opleidingsvorm 3 (OV3) of beroepsonderwijs geeft een sociale en beroepsvorming met het oog op een gewoon leef- en werkmilieu.

Als je slaagt in OV3 dan krijg je een kwalificatiegetuigschrift. Er zijn 3 mogelijke getuigschriften:

  • Getuigschrift beroepsopleiding van de gevolgde opleiding (bijvoorbeeld loodgieter, houtbewerker, tuinbouwarbeider, …)
  • Getuigschrift van verworven competenties voor een afgerond geheel binnen de gevolgde opleiding
  • Als je niet slaagt dan krijg je een attest beroepsonderwijs van je verworven bekwaamheden uit de opleiding die je volgde.
  • Attest beroepsonderwijs: attest vermeldt alleen de persiode van de lesbijwoning

Als je het 5de jaar BUSO OV3 hebt doorlopen, al dan niet afgerond met een getuigschrift, kan je een alternerende beroepsopleiding volgen. Je volgt dan 2 dagen les op school en 3 dagen doe je werkervaring op in een bedrijf. Als je slaagt krijg je een getuigschrift alternerend beroepsopleiding, indien niet geslaagd dan ontvang je een attest.

Je kunt ook nog een opleiding volgen bij de VDAB, Syntra of in het Volwassenonderwijs.

Lees meer: Opleiding na de schooltijd

Opleidingsvorm 4 (OV4) geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en integratie in het gewone leef- en werkmilieu. In de tweede en derde graad zijn er 4 onderwijsvormen:

  • Algemeen secundair onderwijs (ASO) voor een basis voor het volgen van hoger onderwijs.
  • Technisch secundair onderwijs (TSO) voor het beoefenen van een specifiek beroep of als basis om verder in het hoger onderwijs te studeren.
  • Beroepssecundair onderwijs (BSO) voor het beoefenen van een specifiek beroep.
  • Kunstsecundair onderwijs (KSO) voor het beoefenen van een specifiek beroep of om verder in het hoger onderwijs te studeren.

Je behaalt een diploma secundair onderwijs als je slaagt in het 6de jaar ASO, TSO, KSO of in het 7de jaar BSO.