Hoe belangrijk is spelen voor de ontwikkeling van mijn kind?

Spelen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het kan invloed hebben op gebied van de verstandelijke, sociale, motorische en emotionele ontwikkeling. Door te spelen ontdekt het kind zijn eigen lichaam, zijn omgeving, de voorwerpen uit zijn omgeving, materialen,… Door te spelen met anderen leert een kind ook omgaan met anderen.

Je kan ook veel informatie inwinnen door je kind te observeren tijdens het spelen: wat vindt je kind leuk, hoe gaat je kind om met andere kinderen, kan je kind omgaan met verlies, bedenkt je kind oplossingen voor problemen, wat kan je kind goed, wat vindt je kind moeilijk, hoe lang kan je kind de aandacht op iets houden,…

Vergeet niet

Spelen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Maar spel is niet enkel leren, het is ook heel belangrijk omdat het ontspannend.