Welke alternatieve woonvormen bestaan er die kunnen aansluiten bij de wensen en noden van de persoon met autisme?

Samenhuizen of groepswonen

Samenhuizen wil zeggen dat een aantal mensen samen in één huis wonen en elk individu of koppel een eigen ruimte (of meerdere ruimtes) heeft die privé is. Bepaalde ruimtes worden gemeenschappelijk gebruikt (bijvoorbeeld, keuken, tuin, woonkamer, …). Tussen de bewoners bestaat er een zeker groepsverband, een vriendschap en een zeker gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn.

Samenhuizen is een overkoepelende term om allerlei woonvormen te omschrijven waar meerdere mensen vrijwillig bij betrokken zijn:

  • Gedeelde woningen of gemeenschapshuizen: een huis wordt gedeeld met meerdere personen en men heeft minstens 1 privékamer, de rest van het huis is gemeenschappelijk.
  • Woongroepen: meer privéruimte in vergelijking met gemeenschapshuizen en doorgaans met een duurzamer karakter.
  • Centraal wonen: iedere bewoner heeft zijn eigen slaap- en woonkamer, keuken en badkamer. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke voorzieningen zoals een bewonerscafé, werkplaats, gastenkamers, ontspanningsruimte, tuin, ...
  • Cohousing: gelijkend op centraal wonen maar er is een gemeenschappelijke keuken waar bewoners samen kunnen eten.
  • Leefgemeenschappen: er is een vrij grote graad van gemeenschappelijkheid en doorgaans is een zekere ideologische factor die de bewoners bindt: religie, ecologie, …

Groepswonen kan zowel praktische als sociale voordelen hebben. Het is vaak goedkoper dan alleen wonen, je kunt taken verdelen waardoor het tijdswinst oplevert, je ontmoet mensen, je kunt elkaar ondersteunen, het voelt veiliger, … Het kent echter ook zijn knelpunten. Er is geen wettelijk kader voor mensen die samen wonen, maar op zich wel alleenstaand zijn. Zo kan je uitkering voor werkloosheid veel lager zijn als je niet langer als alleenstaand door de RVA erkend wordt.

Zorgwonen of kangoeroewonen

Deze woonvorm laat toe om maximaal 2 zorgbehoevenden te laten inwonen (ouderen van 60 jaar of ouder, persoon met handicap, persoon die nood heeft aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven, persoon die in aanmerking komt voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering). Op fiscaal vlak wordt men niet als één gezin beschouwd zodat eventuele sociale voordelen behouden blijven. De zorgwoning is een deel van het huis en is niet groter dan 1/3 van het huis. De woning en de zorgwoning moeten van dezelfde eigenaar zijn.

Inclusie Invest

Inclusie Invest is een coöperatieve vennootschap die aangepaste woonvormen bouwt voor mensen met een beperking. De woningnood is groot en de wachtlijsten lang voor mensen met een beperking en een beperkt budget. Het doel van de vennootschap is aangepaste, betaalbare woonvormen bouwen voor mensen met een beperking, dicht bij hun bestaande netwerk.

Zelf een wooninitiatief opstarten

Zo’n project is een hele uitdaging en je hebt vragen over hoe je zoiets financiert, hoe je een groep bewoners samenstelt, hoe je met professionele zorgverleners kan samenwerken, …  . Je hoeft het traject niet alleen af te leggen. Je kan voor advies en coaching terecht bij vzw GIPSO.