Psychomotorische therapie

Wat is het?

De psychomotorische therapie heeft tot doel basisvaardigheden van een kind te ontwikkelen of te stimuleren. Deze basisvaardigheden zijn ondermeer:

  • Grove motoriek (lopen, evenwicht, coördinatie, …).
  • Fijne motoriek (schrijven, knippen, …).
  • Beleving van het eigen lichaam in tijd en ruimte.
  • Inzicht in ruimtelijke structuren en oriëntatie.

De therapie wordt gegeven door kinesitherapeuten met een specialisatie psychomotorische kinesitherapie.

Kosten
Voor een psychomotorische behandeling bij een geconventioneerde kinesitherapeut (met een voorschrift, t.e.m. 60 sessies, in een privé praktijkruimte) betaal je volgens de RIZIV-tarieven (1 januari 2014) 22,26 euro ereloon en krijg je 16,78 euro terug van je ziekenfonds. Wanneer je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming krijg je 20,14 euro terug.

Voor wie?

Voor personen met leer- en of ontwikkelingsstoornissen: autisme, dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, AD(H)D, …

Personen met geheugenproblemen, motorische problemen, problemen met inzichtelijke vaardigheden, problemen met kennis van het lichaamsschema, …

Kinderen die niet schoolrijp zijn.

Hoe aanmelden?

Je kan kinesitherapeuten vinden met een eigen praktijk, in een ziekenhuis, tehuis, een school voor buitengewoon onderwijs, internaat of in een centrum voor ambulante revalidatie.

Om een terugbetaling van je ziekenfonds te krijgen als je beroep wilt doen op een kinesitherapeut in een privépraktijk, volg dan deze procedure:

  • Ga eerst naar een arts voor een voorschrift voor een kinesitherapiebehandeling. Hierop dient vermeld staan: de aandoening, de mogelijke behandeling en of je je kan verplaatsen.
  • Maak dan een afspraak met de kinesitherapeut met specialisatie psychomotorische behandeling en neem het medisch voorschrift mee.
  • Bezorg aan je ziekenfonds het ‘getuigschrift van de verstrekte hulp’ dat je van de kinesitherapeut krijgt en het medisch voorschrift van de arts.

Voor psychomotorische therapie kan tot maximaal 60 verstrekkingen per jaar aan het hoogste tarief terugbetaald worden en dit voor 3 opeenvolgende jaren. Eventueel kan dit nog verlengd worden op voorschrift van een arts.

AXXON

Beroepsvereniging van kinesitherapeuten
E-mail: info.nl@axxon.be
Website: www.axxon.be

Een kinesitherapeut kan je vinden via:

AXXON www.axxon.be (klikken op ‘Kringen’)
Je huisarts
Ziekenfonds
Telefoongids

Op zoek naar ervaringen?

Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Vereniging Autisme of bel naar de autismetelefoon 078 152 252.