Ondersteuningsmodel Hoger Onderwijs

Wat is het?

Zowel studenten met een functiebeperking in een hoge scholen als in universiteitenkunnen ondersteuning op maat van de specifieke noden krijgen op momenten waar het nodig is. Er wordt vooraf niet bepaald hoeveel uren ondersteuning ingezet wordt, hoeveel weken of jaren, wanneer de ondersteuning begint en wanneer ze eindigt.

Ontdek het aanbod en de tips om de overstap naar het hoger onderwijs voor te bereiden op de website van het Steunpunt Inclusief Onderswijs (SIHO): klik hier

Voor wie?

Studenten met een functiebeperking die studeren aan een hogeschool of universiteit.

Functiebeperkingen zijn onder meer een auditieve, visuele of motorische handicap, een chronische ziekte, een leerstoornis zoals dyslexie, AD(H)D en een autismespectrumstoornis.

Hoe aanvragen?

Als de overstap gemaakt wordt van het secundair onderwijs of in de loop van de studieperiode in het hoger onderwijs kan de student contact opnemen met het aanspreekpunt zorg van de instelling. Je kan deze vinden via het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO).

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)
Website: www.siho.be