G-Sport

Wat is het?

‘G’ staat voor alle handicapgroepen en sport staat voor alle sporttakken. G-sport kan je vinden op alle niveaus, van initiatie tot topsport.

Voor wie?

Voor personen met een fysieke, psychische, verstandelijke, zintuiglijke beperking en personen met een autismespectrumstoornis.

G-Sport Vlaanderen vzw

www.g-sportvlaanderen.be

Sport Vlaanderen

G-sport-consulenten in jouw buurt

G-Sportfederaties

Parantee-Psylos
S-sport/Recreas

G-Sportorganisaties

To Walk Again vzw
Special Olympics Belgium

Ook sporttakspecifieke sportfederaties hebben een eigen ‘G-werking’. OCMW’s, ziekenfondsen, vrijetijdsorganisaties, dagcentra, residentiële en ambulante voorzieningen bieden eveneens sportieve activiteiten aan mensen met een beperking.