G-Sport

Wat is het?

G-sport omvat alle vormen van sportactiviteiten of aangepaste bewegingsvormen die toegankelijk zijn voor personen met een beperking, psychische kwetsbaarheid of een chronische aandoening. G-sport kan je vinden op alle niveaus, van initiatie tot topsport.

Voor wie?

G-sport is er voor acht doelgroepen:

  • blinden en slechtzienden
  • doven en slechthorenden
  • personen met een autismespectrumstoornis
  • personen met een chronische aandoening
  • personen met een fysieke beperking zonder sportrolstoel
  • personen met ene fysieke beperking met een sportrolstoel
  • personen met een psychische kwetsbaarheid
  • personen met een verstandelijke beperking

G-Sport Vlaanderen vzw

www.g-sportvlaanderen.be

G-Sportfederaties

S-sport/Recreas

G-Sportorganisaties

To Walk Again vzw 
Special Olympics Belgium

Ook sporttakspecifieke sportfederaties hebben een eigen ‘G-werking’. OCMW’s, ziekenfondsen, vrijetijdsorganisaties, dagcentra, residentiële en ambulante voorzieningen bieden eveneens sportieve activiteiten aan mensen met een beperking.