European Disability Card - EDC

Wat is het?

Met de kaart toon je aan dat je erkend bent voor een handicap, ook al is die onzichtbaar.

De kaart geeft je recht op voordelen in je vrije tijd, zoals korting op een inkomticket voor een museum of betere toegang tot attracties in een pretpark.

Organisatoren van cultuur- , sport- of vrijetijdsactiviteiten die de kaart accepteren, kiezen zelf welke voordelen ze toekennen. Enkele voorbeelden:

 • gratis toegang of een verlaagd tarief voor de persoon met een beperking en eventueel ook voor de begeleider
 • gratis audio- of videogids
 • aangepaste brochures (brailleschrift of eenvoudige taal)
 • aangepaste rondleidingen, bvb. in gebarentaal
 • korting op rondleidingen
 • toegankelijke en voorbehouden plaatsen
 • speciale pas in parken voor een vlottere toegang tot attracties

Om te weten welke bioscoop, theater, museum, attractiepark, … voordelen voorziet en welke dat dan zijn, kan je volgende ondernemen:

 • Raadpleeg de website, reclame en flyers van de plaats die je wil bezoeken.
 • Neem contact op met de organisator.
 • Partners van het project hebben een sticker ontvangen om te tonen dat ze de kaart aanvaarden.
 • Via deze link vind je een lijst van organisatoren die voordelen bieden. 

De European Disability Card kan je in België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië gebruiken.

De kaart is gratis.

Voor wie?

De kaart is voor personen die erkend zijn door of hulp krijgen van volgende instellingen:

 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • Service public francophone bruxellois (PHARE)
 • Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)
 • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)

Hoe aanvragen?

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

 • Met het online formulier op de website van FOD Sociale Zekerheid: www.handicap.belgium.be (rubriek ‘Mijn rechten’)
 • Door een brief te sturen naar: FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

 • Via het digitale loket www.mijnvaph.be indien u beschikt over een elektronische identiteitskaar, pincode en een kaartleze

Service public francophone bruxellois (PHARE)

 • Brief sturen naar PHARE, Paleizenstaat 42, 1030 Brussel
 • Mail naar info.phare@spfb.brussels 
 • Bel naar 02/800.82.03 (ma tot vr van 9u tot 12u)
 • Ga langs bij de permanentiedienst van PHARE (ma tot vr van 9u tot 12u, behalve woe)

Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)

 • Neem (persoonlijk, telefonisch, per fax, per e-mail) contact op met het bevoegde gewestelijke kantoor in jouw woonplaats (www.aviq.be >Handicap>jouw postcode invoeren)

Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)

 • Neem contact op met jouw contactpersoon of met het kantoor van DSL (www.selbstbestimmt.be)