Eerstelijnsbijstand: gratis juridisch advies

Wat is het?

Juridische eerstelijnsbijstand wordt georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand. Deze bijstand is beperkt tot het geven van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie.

Je krijgt er bijvoorbeeld informatie over jouw rechten, het verloop van gerechtelijke procedures, hoe je beroep kunt aantekenen tegen een beslissing,…

Wat je niet mag verwachten:

  • Onderzoek en behandeling van jouw dossier(s).
  • Controle van jouw advocaat.
  • Opstellen van een brief of een akte.
  • Advies in een ingewikkelde zaak.
  • Langdurige gesprekken.
  • Doorverwijzing naar een bepaalde advocaat.

Kosten

Juridische eerstelijnsbijstand is gratis.

Voor wie?

Iedereen heeft recht op gratis juridisch advies.

Hoe aanmelden?

Het CJB organiseert zitdagen op verschillende plaatsen: Justitiehuis, rechtbanken en OCMW’s. Met deze link vind je alle contactgegevens en openingsuren.

Neem je identiteitskaart en documenten die met je vraag te maken hebben mee.

Orde van Vlaamse Balies

Koningsstraat 148
1000 Brussel
tel: 02 227 54 70
fax: 02 227 54 79
e-mail: info@advocaat.be
website: https://www.advocaat.be/een-advocaat-raadplegen/wat-kost-een-advocaat/gratis-advocaten-advies