Beschut wonen

Wat is het?

Beschut Wonen is een aangepaste woonvorm voor mensen die omwille van psychiatrische moeilijkheden tijdelijk of permanent nood hebben aan begeleiding bij het wonen en het dagelijks leven. Je woont individueel of in kleine groepen. Een begeleider komt één of meerdere keren per week langs. Er is ondersteuning op vlak van huishoudelijke activiteiten, administratie en budgetbeheer, dagbesteding zoeken, vrijetijdsbesteding, … Beschut wonen is voor sommigen een definitieve woonvorm en voor andere een overgang naar een zelfstandig leven in de maatschappij.

Kosten

De begeleiding door het team beschut wonen is kosteloos. Bewoners van een groepswoning betalen een verblijfs- en gebruiksvergoeding (huur, energiekosten, telefoon, verzekering, …). In geval van individueel beschut wonen sta je zelf in voor de kosten van de woning en het huishouden.

Voor wie?

Voor mensen met psychiatrische problemen die voldoende gestabiliseerd zijn zodat er geen nood (meer) is aan een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. De persoon kan nog niet volledig zelfstandig wonen en heeft nood aan ondersteuning bij het wonen en bij het verwerven van sociale vaardigheden.

Hoe aanmelden?

In Vlaanderen bestaat er nu een hele reeks zorgcircuits en zorgnetwerken die deze hulp ook aan huis organiseren en coördineren. Zoek via deze link op de kaart tot welke regio jouw woonplaats behoort. Elke regio heeft een coördinator, hij of zij is jouw eerste aanspreekpunt als je op zoek bent naar een hulpverlener.