Bemiddeling

Wat is het?

Wil je een rechtszaak vermijden maar lukt het niet om zelf het conflict op te lossen dan kan je bemiddeling aanvragen. Een bemiddelaar zal dan in strikt vertrouwelijke sfeer samen met jou en de andere partij(en) een akkoord dat voor iedereen aanvaardbaar is zoeken. Kom je na bemiddeling tot een akkoord dan kan een rechter dit homologeren zodat het akkoord dezelfde waarde krijgt als een vonnis zodat beide partijen zich aan het akkoord moeten houden.

Soorten bemiddeling

  • Familiale bemiddeling: voor geschillen over een echtscheiding, nalatenschap, samenwonen, ouderschap, generatieconflicten, …
  • Sociale bemiddeling: voor geschillen in verband met ontslag op het werk, arbeidsconflicten, …
  • Burgerlijke zaken en handelszaken: voor geschillen tussen klant en leverancier, buren, arts en patiënt, aandeelhouders, huurder en verhuurder, mede-eigenaars, …

Kosten

Bemiddeling is in principe niet gratis. De bemiddelaar wordt immers vergoed voor zijn prestaties. De bedragen van het ereloon en de kosten, evenals de betalingsvoorwaarden, worden vooraf vastgelegd. De kosten en ereloon van de bemiddelaar worden proportioneel verdeeld over de partijen. De partijen kunnen wel een andere verdeling overeenkomen.

De federale overheid komt gedeeltelijk of volledig tussen in de kosten van de bemiddeling wanneer je inkomsten ontoereikend zijn en als de bemiddelaar erkend is. Wil je weten of hierop recht hebt? Richt je tot een dienst die eerstelijnsbijstand verleent.

Heb je een verzekering voor rechtsbijstand raadpleeg dan je verzekeraar.

Voor wie?

Bemiddeling is er voor iedereen die zich in een conflict bevindt waarbij men niet zelf tot een overeenkomst komt. De betrokken partijen moeten allen akkoord gaan met de bemiddeling.

Hoe aanmelden?

De procedure kan op eigen initiatief opgestart worden maar wordt ook door een rechterlijke instanties voorgesteld. Bemiddeling gebeurt steeds op vrijwillige basis, ook wanneer een rechtelijke instantie het voordraagt, ben je niet verplicht om hierop in te gaan.

Je kan een tegenpartij voorstellen een bemiddelaar aan te stellen. Je doet dit bij voorkeur per aangetekend schrijven.

Als er al een proces loopt dan kan je samen met de tegenpartij de rechter vragen om een bemiddeling op te leggen.

Beide partijen kiezen een bemiddelaar waarin ze het volstrekte vertrouwen hebben. Je kiest best een bemiddelaar erkend door de federale commissie.

Op de website van het FOD Justitie vind je een link om een erkend bemiddelaar in jouw regio te zoeken.

Federale Bemiddelingscommissie

Leuvenseplein 4
1000 Brussel
Tel.: 02 210 57 26
Fax: 02 210 57 27
E-mail: secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be
Websites:

www.fbc-cfm.be/nl

http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/bemiddeling/

Eerstelijnsbijstand (gratis juridisch advies)

De Commissie voor Juridische Bijstand organiseert zitdagen op verschillende plaatsen: Justitiehuis, rechtbanken en OCMW’s. Met deze link vind je alle contactgegevens en openingsuren.