Arbeidszorg

Wat is het?

Het gaat om vrijwillig onbetaald werk onder begeleiding. Het recht op uitkering blijft behouden. De onkosten zoals bijvoorbeeld vervoersonkosten en noodzakelijke uitrusting worden vergoed.

De arbeidszorg bestaat in diverse sectoren van de sociale economie, zoals een kringloopwinkel, een zorgboerderij of een groendienst.

Ook de leefwereld en persoonlijke problemen van de arbeidszorgwerker komen aan bod. De zorgondersteuning gebeurt deels binnen het arbeidszorginitiatief en deels wordt samengewerkt met externe zorgverstrekkers (bv. OCMW, algemeen welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg).

Einddoel van de arbeidszorg is de persoon begeleiden naar het meest gewenste en/of maximaal haalbare niveau van arbeid. Arbeidszorg dient de overgang naar andere tewerkstellingstypes te bevorderen voor wie dit kan en wil.

Voor wie?

Arbeidszorg is er voor personen die omwille van medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematieken niet betaald aan de slag kunnen, maar wel in staat zijn om minimaal 12u in de week deel te nemen aan arbeidsmatige activiteiten. Zij kunnen dit aantal uren gradueel opbouwen en hierbij drempels afbouwen om zo stappen naar betaald werk te zetten.

Hoe aanmelden?

De instroom gebeurt gewoonlijk via een arbeidstrajectbemiddeling van de VDAB. Doorgaans is het een trajectbegeleider van de VDAB die het advies voor arbeidszorg versterkt. Dezelfde trajectbegeleider zal meestal ook instaan voor de verdere begeleiding.

Men kan zich spontaan aanmelden bij de VDAB als je interesse hebt.

Sociale economie in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

www.socialeeconomie.be

VDAB in je buurt

www.vdab.be/contact