Hoe kan ik de ziekenhuisopname voor mijn kind voorspelbaar en minder stresserend maken?

Een ziekenhuisopname is voor veel kinderen een ingrijpende ervaring, maar dit is misschien nog meer zo voor een kind met autisme.

Beroepskrachten informeren

Geef informatie over je kind aan artsen, specialisten, verpleegkundigen en andere beroepskrachten die jouw kind onderzoeken, behandelen en verzorgen. Maak een lijst met aandachtpunten:

 • Hoe men best communiceert zodat jouw kind hen begrijpt.
 • Hoe je kind zich het best verstaanbaar maakt.
 • Wat men beter kan vermijden.
 • Wat je kind zelfstandig kan en voor wat je kind hulp nodig heeft.
 • De over- of ondergevoeligheden van je kind.
 • Hoe ze jouw kind het beste kunnen troosten.Wat je kind leuk vindt en graag doet.
 • Eet- en slaapgewoonten.

Zorg ervoor dat je concrete informatie geeft. Geef voorbeelden als verduidelijking. Gebruik het hulpmiddel ‘De Wegwijzer’ om informatie over je kind te bundelen en te delen.

Jezelf informeren

Je hebt zelf informatie nodig om je kind te kunnen voorbereiden op wat er in het ziekenhuis gaat gebeuren. Vraag naar informatiebrochures (zie verder). Mogelijke vragen die je kan stellen:

 • Welke onderzoeken, ingreep of behandeling(en) zijn gepland?
 • Wat is het verloop van het onderzoek, ingreep of behandeling?
 • Wanneer mag ik bij mijn kind zijn en wanneer niet?
 • Wat is de dagindeling van het ziekenhuis?
 • Zijn er voor kinderen speciale voorzieningen of ondersteuning in het ziekenhuis?
 • Hoe lang duurt de opname?…

Je kind op de opname voorbereiden

Wanneer je begint met de voorbereiding is afhankelijk van wat je denkt dat je kind nodig heeft en aankan. Kies het moment dus zorgvuldig. Soms is het zelfs beter om pas de dag van opname er met je kind over te praten.

 • Bezoek eventueel de afdeling voor de opname.
 • Toon foto’s van het ziekenhuis, de afdeling en/of de arts(en).Geef eenvoudige, maar ook eerlijke uitleg. Je kan er soms niet omheen dat iets pijn zal doen. Zeg er dan steeds bij dat die pijn overgaat.
 • Geef niet teveel informatie tegelijk.
 • Gebruik woorden of visuele hulpmiddelen zoals foto’s of pictogrammen die je kind begrijpt. Als je bijvoorbeeld zou spreken over een ‘slangetje in de neus’ dan zou je kind eventueel denken aan een echte slang in de neus.
 • Bekijk samen een prentenboek over een verblijf in een ziekenhuis. Een prentenboek voor peuters en kleuters kan toch nog zinvol zijn om te gebruiken bij een kind met autisme die in de lagere school zit. Het voordeel is immers dat het eenvoudige informatie is met veel visuele beelden.
 • Vraag je kind hoe het zich voelt en bedenk samen wat kan helpen om de spanning weg te nemen.
 • Vergeet niet te zeggen dat je kind weer thuiskomt.

Hulpmiddelen

Deze hulpmiddelen zijn het werk van Saar Matthys samengesteld in het kader van haar opleiding bachelor in de verpleegkunde:

 • Poster ‘Pass op’: een overzicht van de belangrijkste kenmerken van autisme met aansluitend tips voor het ziekenhuispersoneel.
 • Thomas(s) gaat naar het ziekenhuis: met pictogrammen kan je uitleg geven over de reden van de opname, wie in het ziekenhuis werkt en wat ze doen, wat er gebeurt tijdens een opname, wat er allemaal te zien is in het ziekenhuis en hoe een dag in een ziekenhuis verloopt. Met pictogrammen kan je kind ook aangeven hoe het zich voelt. Wil je iets aan je kind uitleggen? Achteraan vind je een woordenlijst met eenvoudige uitleg, pictogram of foto.
 • Anamnese. Wat moeten ze weten over mij? Formulier om informatie over jouw kind te bundelen.

Naar de tandarts in het ziekenhuis. Met een schema wordt Mateo voorbereid op een behandeling onder narcose.

Vraag in het ziekenhuis naar informatiebrochures. Je vindt ook veel brochures online. Je kan je kind best steunen als je zelf goed op de hoogte bent. Voorbeelden van informatiebrochures van ziekenhuizen:

Interessante links

 • Simon & Odil Op de website vinden langdurig zieke kinderen en hun ouders antwoorden op moeilijke vragen. Je vindt er eveneens spelletjes, verhalen en lekkere en gezonde recepten.
 • Hospichild  Veel informatie over administratieve, economische en professionele aspecten betreffende een ziekenhuisopname van kinderen jonger dan 16 Jaar. De website richt zich tot bewoners van Brussel, maar je vindt er ook informatie die voor iedereen interessant kan zijn