Wie kan vertrouwenspersoon zijn?

Een vertrouwenspersoon is idealiter iemand die de beschermde persoon goed kent en waarmee een vertrouwensrelatie is opgebouwd. Het is vaak een familielid, maar dit is zeker niet noodzakelijk. Het kan ook een personeelslid van de voorziening zijn waar de beschermde persoon verblijft.

De te beschermen persoon kan in een verklaring zijn voorkeur aangeven. De te beschermen persoon of een belanghebbende (bv. een familielid) kan via een verzoekschrift aan de vrederechter een vertrouwenspersoon aanduiden. De belanghebbende moet zijn keuze motiveren.

Indien de te beschermen persoon of belanghebbende geen voorkeur hebben geuit dan kan de vrederechter na consultatie met het sociaal netwerk een vertrouwenspersoon aanwijzen. Deze persoon is niet verplicht om deze rol op zich te nemen.

Meerdere vertrouwenspersonen behoort tot de mogelijkheden. Het kan dus dat broers en zussen samen waken over de belangen van de te beschermen persoon.