Wat kan een vrijwilliger voor mijn doen?

Niet alleen beroepskrachten kunnen je kind met autisme en het gezin ondersteunen. Ook mensen die niet gevormd of gespecialiseerd zijn in autisme kunnen dit. Denk hierbij aan je vrienden, familie, buren, kennissen, een student, een gepensioneerde, ... Door anderen te betrekken bij de ondersteuning van je kind, creëer je bovendien een sociaal netwerk rond je kind.

Het kan geruststellen en opluchten te weten dat je er niet alleen voorstaan. Een vrijwilliger kan heel veel verschillende zaken doen:

 • je helpen om op adem te komen door:
  • het verlichten van je dagelijkse taken (de strijk doen, zorgen voor de administratie, de tuin onderhouden, boodschappen doen, maaltijd bereiden,…)
  • toezicht of opvang van je kind of kinderen
  • helpen bij het huiswerk van je kind(eren)je kind(eren) naar school of vrijetijdsactiviteit brengen of afhaleje kind begeleiden tijdens een vrijetijdsactiviteit
 • je helpen bij het zoeken van een plaats waar je kind zich kan toeleggen op zijn interesses of iemand zoeken die de interesses met je kind deelt
 • je tijdens of na een moeilijk overleg ondersteunende ontwikkeling van je kind stimuleren door:
  • te spelen met je kind
  • te praten met je kind
  • je kind te begeleiden tijdens dagelijkse activiteiten (zich aankleden, eten, huiswerk maken, …)
  • je kind te begeleiden tijdens een boodschap of het nemen van het openbaar vervoer