Wat is het verschil tussen een crisissituatie en een noodsituatie?

In geval van een noodsituatie zijn dringend maatregelen nodig om de schade voor de persoon, het netwerk en familie te beperken. In een noodsituatie is het belangrijk om zich te concentreren op de gevolgen van het probleem. Bijvoorbeeld, de mama van Karel wordt in het ziekenhuis opgenomen. Karel wordt door mama alleen opgevoed en er is dringend opvang voor Karel nodig.

Een crisis is een psychische noodtoestand waarbij de gebruikelijke middelen om het evenwicht te bewaren niet meer helpen. De spanningen lopen hoog op en de persoon zelf en mensen uit het persoonlijk netwerk krijgen die niet meer onder controle. Er kan direct gevaar zijn voor het welzijn van de persoon zelf of van mensen in hun omgeving. In een crisissituatie zal men vooral het probleem analyseren. Bijvoorbeeld, Tom sluit zich meer en meer op in zijn kamer en is verbaal agressief. De problemen lijken zich iedere dag meer en meer op te stapelen en op een dag slaat hij zowat alles stuk in zijn kamer. De ouders bellen de spoeddienst omdat ze Tom niet meer kunnen kalmeren. Een eerste taak van de hulpverleners is een korte exploratie en ordening van het probleem: wat is het probleem, voor wie is het een probleem, in welke context speelt de crisis zich af, over welke probleemoplossende vaardigheden beschikt men, …

Een crisissituatie kan door verschillende factoren uitgelokt worden: verlies van werk, eenzaamheid, dreigende uithuiszetting, schulden, scheiding, overlijden, ziekte, aanhoudende stress, afhankelijk zijn van anderen, pessimistische verwachtingen naar de toekomst toe, afhankelijk van alcohol, medicatie of drugs, ….

Een crisis wordt niet enkel uitgelokt door een bepaald voorval, maar kan ook uitgelokt worden door een zich herhalend patroon van gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen op zich zijn misschien niet altijd ernstig van aard. Denk bijvoorbeeld aan herhaalde plagerijen op school, op het werk of in het dagcentrum.