Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon heeft een adviserende rol om de belangen van de te beschermen persoon te behartigen. Hij ondersteunt de beheerder bij het uitvoeren van zijn taken. Indien de beschermde persoon niet voor zichzelf kan spreken, vertolkt de vertrouwenspersoon zijn mening om zo goed mogelijk de kwaliteit van leven te garanderen. De vertrouwenspersoon is dus idealiter iemand die de beschermde persoon goed kent en met wie een vertrouwensrelatie is opgebouwd. Meer info: Wie kan vertrouwenspersoon zijn?

De vertrouwenspersoon ontvangt alle verslagen en moet op de hoogte gehouden worden van alle beslissingen die worden genomen. Hij bekijkt het werk van de beheerder met kritische blik zodat de rechten en wensen van de beschermde persoon maximaal in acht genomen worden. Hij kan de vrederechter op hoogte brengen als hij de indruk heeft dat de beheerder zijn taken niet naar behoren uitvoert of indien er andere problemen zijn. Hij kan een aanvraag bij de vrederechter indienen om de bewindvoerder te vervangen of om het bewind als dusdanig op te heffen. De vertrouwenspersoon is dus de schakel tussen de beschermde persoon, de bewindvoerder(s) en de vrederechter.