Bij wie kan ik terecht wanneer ik denk slachtoffer te zijn van discriminatie omwille van mijn handicap?

Interfederaal Gelijkekansencentrum - UNIA

UNIA is een onafhankelijke federale overheidsdienst die advies geeft aan slachtoffers van discriminatie, werkgevers, rechters, politie, verenigingen, … en aan bevoegde ministeries. De diensten worden gratis aan alle publiek aangeboden.

Het Centrum heeft ook als opdracht om te waken over de toepassing van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Je kan contact opnemen met het Centrum voor:

  • een inlichting, raad of advies
  • een gewone melding van discriminatie zonder verder stappen te zetten
  • een klacht en/of een vraag om tussen te komen

Meldpunt Discriminatie

Vlaanderen telt 13 meldpunten discriminatie waar burgers met een klacht over ongelijke behandeling terecht kunnen. De meldpunten verlenen bijstand aan slachtoffers en kunnen bemiddelen tussen partijen opdat het discriminerende gedrag wordt stopgezet. Deze bijstand kan ook louter het verlenen van informatie zijn. Naast klachtenbehandeling verzorgen de meldpunten ook preventieve acties.

Contactgegevens Meldpunt Discriminatie: klik hier