Kan men uit een dagcentrum voor volwassenen uitgesloten worden?

Ja, de voorwaarden tot uitsluiting of ontslag staan beschreven in het reglement van orde. Dit reglement wordt toegevoegd aan de overeenkomst die men ondertekent bij aanvang van een opname of proefperiode in het dagcentrum.

Ook de gebruiker kan de overeenkomst opzeggen. In het reglement van orde kan je de opzegtermijn tijdens en na de proefperiode raadplegen.