Waarom worden psychofarmaca voorgeschreven voor mensen met autisme? Bestaat er een medicijn dat autisme kan genezen?

Medicijnen kunnen autisme niet ‘genezen’. Er zijn eveneens geen medicijnen die een direct positief effect hebben op de sociale en communicatieve kernsymptomen van autisme.

Medicijnen worden voorgeschreven om gedragsproblemen die samengaan met autisme te verminderen, bijvoorbeeld agressie, zelfverwonding, aandachtstoornissen en hyperactiviteit, angst, stereotiep en dwangmatig gedrag, …

Meer lezen: Mijn kind stelt gedragsproblemen, zijn psychofarmaca de oplossing?

Video's bekijken:
Wat is moeilijk gedrag?

Medicatie, de oplossing?

Autisme wordt ook geassocieerd met specifieke neurologische aandoeningen, zoals epilepsie, waarbij een medicinale behandeling aangewezen kan zijn.

Niet alle mensen met autisme hebben nood aan een behandeling met medicijnen. Psychofarmaca komen in aanmerking wanneer ernstige symptomen blijven aanhouden ondanks de inzet van psychosociale interventies (gedragstherapie, psycho-educatie, aanleren van communicatievaardigheden, …). Medicatie en andere interventies werken op verschillende niveaus en kunnen complementair zijn. Zo kan medicatie gedragsproblemen verminderen zodat men voor andere behandelingen ontvankelijker is.