Mijn kind is langdurig ziek. We willen leerachterstand vermijden. Wat kunnen we doen?

Tijdelijk onderwijs aan huis voor zieke kinderen (TOAH)

Wanneer je kind meer dan 21 dagen na elkaar (weekends en vakanties inbegrepen) afwezig is door ziekte of een ongeval kunnen de ouders een aanvraag indienen. Je hebt een bewijs van een arts of specialist nodig. Een leraar van de school komt je kind thuis of in het ziekenhuis lesgeven. Meer informatie op de website van de Vlaamse Overheid: klik hier.

Ziekenhuisschool

Een ziekenhuisschool is een school voor buitengewoon onderwijs, type 5. De school is verbonden aan een ziekenhuis. Kinderen van 2,5 jaar tot 18 jaar die in een ziekenhuis of psychiatrisch ziekenhuis zijn opgenomen, krijgen er les. Meer informatie: klik hier.

Bednet

Langdurig en chronisch zieke kinderen van 6 tot 18 jaar kunnen vanop afstand (thuis of ziekenhuis) via het internet met hun klas verbonden blijven. Het materiaal (webcam, laptop, …) dat je nodig hebt, kan bij Bednet geleend worden. Bednet is voor de scholen en voor de kinderen volledig gratis. Bednet mag je combineren met Tijdelijk onderwijs aan huis, initiatieven van vrijwilligers en de ziekenhuisschool. Meer informatie: klik hier.

School & Ziekzijn vzw

S&Z is een vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke leerlingen in Vlaanderen en Brussel. Een lesgever komt aan huis of gaat naar het ziekenhuis. De individuele begeleiding is gratis. Meer informatie: klik hier.