Op wat kan ik letten bij de keuze van een woning en de inrichting van de woning?

Er zijn heel wat aspecten die belangrijk kunnen zijn bij de keuze van een woning en de inrichting ervan. We stellen best de persoon met autisme centraal: wat zijn de wensen, wat zijn de gevoeligheden, wat kan best vermeden worden, wat is er nodig in de omgeving van de woning, welke ruimtes zijn minimaal nodig, welke afwerking geniet de voorkeur, …

In het hulpmiddel ‘Woning zoeken en inrichten’ kan je een checklist overlopen met aandachtpunten die een leidraad kunnen zijn bij de keuze van een woning en de inrichting ervan.

Mensen met autisme kunnen last ondervinden van bepaalde prikkels in hun woning of woonomgeving. Met de checklist van de Nederlandse Vereniging Autisme ‘Prikkels in en om de woning’ kan je een zicht krijgen op de mogelijke storende prikkels en kan gezocht worden naar oplossingen.

Je kunt je bij de zoektocht laten inspireren door ‘Huisvestingskaders Autisme’, een verslag van een reeks onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging Autisme. 

De publicatie 'Bouwen en inrichten voor mensen met autisme. Een praktische gids' bevat expertise en 'best practices' dat over de jaren heen door het Kannerhuis in Nederland werd ontwikkeld.