Is er een verband tussen autisme en epilepsie?

Het voorkomen van epilepsie bij mensen met autisme varieert van 5 tot 40%. Bij de totale bevolking treft het ongeveer 1 op 150 à 200 mensen. Er is dus een verhoogd risico op epilepsie bij mensen met autisme en dit risico verhoogt bij:

  • adolescenten en jong volwassenen
  • personen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking
  • personen met motorische stoornissen
  • personen met ernstige receptieve taalachterstand (passieve woordenschat en taal begrijpen)
Vergeet niet

Neem in geval van een vermoeden van epilepsie zo snel mogelijk contact met de huisarts.