Wat is er nodig om de goede gezondheid van een persoon met autisme te garanderen?

Voor iedereen en afgezien van een vermoeden van een ziekte is het goed om op regelmatige basis zijn gezondheid te laten controleren. Misschien geldt dit nog meer voor mensen met autisme.

Ga voor een medisch onderzoek lang bij je huisarts wanneer je veranderingen in gedrag bij je kind opmerkt:

  • minder eten
  • slecht(er) slapen
  • (meer) moeilijk gedrag
  • minder actief, zelf activiteiten die je kind leuk vind niet meer willen doen
  • zelfverwondend gedrag (op bepaalde plaatsen zich slaan, zich krabben, …
  • agitatie, nerveus

Regelmatige medische evaluaties werken preventief. Medische problemen kunnen veranderingen in het gedrag, gedragsproblemen of angst veroorzaken. Zonder een medisch onderzoek of een regelmatige evaluatie kan de oorzaak van de gedragsveranderingen of angst gemist worden.

Ook zijn bepaalde ziekten of andere aandoeningen niet gemakkelijk te detecteren, omdat de symptomen niet altijd opvallen, bijvoorbeeld in het geval van epilepsie en diabetes. Toch kunnen deze ziekten leiden tot gedragsveranderingen of -problemen. Zonder medische evaluatie, kunnen deze symptomen met gedragsproblemen verward worden.

Mensen met autisme kunnen soms moeilijk uiten wat ze lichamelijk gewaar worden, ook wanneer ze pijn ervaren.

Meer lezen: