Waar en hoe kan ik ouders ontmoeten om ervaringen uit te wisselen?

Ouders met een kind met autisme kunnen een bron van praktische informatie zijn. Je verhaal kunnen doen en (h)erkenning ervaren kan opluchten of je moed geven. Maar waar vind je deze ouders? De eenvoudigste manier is via een ouder- en familievereniging.

Vlaamse Vereniging Autisme

Via verscheidene initiatieven van de Vlaamse Verenging Autisme zoals bijvoorbeeld autismetelefoon, bezoekouders, familieavond, regio- en doelgroepenwerking, community-website, ... kan je met andere ouders ervaringen delen.

Autisme Limburg

Autisme Limburg is een vereniging van ouders die samen, op vrijwillige basis, een brug willen bouwen tussen alle gezinnen in Limburg of daarbuiten met kinderen en jongeren met autisme. Ze organiseren ondermeer babbelavonden voor ervaringsuitwisselingen met lotgenoten.

Meer lezen: Ervaringen delen.