Hoe verloopt het diagnostisch onderzoek naar autisme?

Een diagnostisch onderzoek naar autisme is niet in iedere voorziening hetzelfde en zal nauw samenhangen met de aanwezige disciplines en specialisaties. Het diagnostisch proces bestaat uit verschillende onderdelen en je zal hiervoor meerdere keren naar het diagnostisch centrum moeten gaan. Ideaal zal het diagnostisch proces volgende onderdelen bevatten:

 • In een intakegesprek worden de (hulp)vragen en de verwachtingen in kaart gebracht.
 • Een interview met de ouder(s) of andere betrokkenen om zicht te krijgen op zowel het vroeger als huidig functioneren. 
 • Een observatie tijdens een spelsituatie en/of met leeftijdsgenoten (kinderdagverblijf, school, leefgroep, thuis en/of in de testruimte) of een gesprek bij jongeren. 
 • Een medisch onderzoek. De resultaten zullen bepalen of gespecialiseerde medische onderzoeken aangewezen zijn: gehoortest, electro-encefalogram (EEG), klinisch-neurologisch onderzoek, genetisch onderzoek, … 
 • Vragenlijsten of een interview om informatie van de ouders, leerkrachten of andere verzorgers te verzamelen. 
 • Een psychodiagnostisch onderzoek met afhankelijk van de leeftijd een ontwikkelings- of intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek (evaluatie van bijvoorbeeld aandacht, planningsvaardigheden, geheugen), sociaalcognitief onderzoek en onderzoek naar schoolse vaardigheden. 
 • Evaluatie van taal, spraak en communicatie. 
 • Eventueel (psycho)motorisch onderzoek: motorische basisvaardigheden, lichaamsbesef, coördinatie van bewegingen, … 

Na de onderzoeken word je uitgenodigd voor een adviesgesprek. Het is aanbevolen dat beide partners samen aanwezig zijn. Indien dit niet mogelijk is, vraag eventueel iemand mee die je kan vergezellen en ondersteunen. Tijdens het gesprek komen veel thema’s aan bod waardoor er heel wat informatie misschien aan je voorbijgaat. De vragen komen vaak nadien en mogelijk kent jouw metgezel de antwoorden. Achteraf krijg je wel een uitgebreid verslag, maar je kan ondertussen het centrum contacteren indien je nog vragen hebt over de diagnose.

Vergeet niet

Voorbereiden?

Je kan je best voorbereiden op het interview. Er worden immers heel wat vragen gesteld over de vroege ontwikkeling van je kind: mijlpalen van kijken en grijpen, de eerste sociale lach en teruglachen, los zitten, staan en lopen, mijlpalen van wijzen, eerste woorden, eerste tweewoordzinnen, langere zinnen, verhalen vertellen, spel alleen en met leeftijdsgenootjes, …

Allerlei bronnen kunnen je helpen om hierover informatie te verzamelen:

 • Boekje van Kind en Gezin.
 • Dagboek.
 • Verslagen van de crèche of onthaalmoeder.
 • Foto’s en homevideo’s 

Meenemen naar het centrum

 • Verslagen van eerder onderzoek en therapie.
 • Boekje van Kind en Gezin.
 • Sommige onderzoeken duren voor je kind behoorlijk lang en soms moet je nog wachten in een wachtzaal. Neem daarom iets te eten en drinken mee voor je kind (en jezelf) en iets waarmee je kind zich graag bezighoudt. 

Observatie meevolgen

Vraag of je tijdens het afnemen van testen mee kan volgen, bijvoorbeeld via een eenrichtingsspiegel of Tv-scherm. Zo kan je zien hoe je kind zich in een voor hem onbekende omgeving en met onbekende mensen gedraagt. Je kan dan eveneens de onderzoekers na de test informeren over hoe je kind zich thuis gedraagt.

Verslag

Vraag steeds een schriftelijk verslag. Als je zaken in het verslag niet begrijpt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst en vraag om verduidelijking. Het duurt soms weken voor je een verslag ontvangt. Ondertussen heb je misschien vragen, wacht hiermee niet en neem contact op met de dienst.