Waar kan ik advies over opvoeding krijgen?

Alle ouders hebben wel eens vragen over de opvoeding van hun kind. Er zijn verschillende diensten en websites waar je met je vragen en twijfels terecht kan. Ze helpen je met praktische tips, brochures en geven advies. Deze voorzieningen zijn doorgaans niet gespecialiseerd in autisme, maar kunnen je misschien toch waardevolle informatie bieden. De medewerkers van deze diensten bieden je een luiserend oor. Ze analyseren samen met jou de problemen en geven advies. Ze zullen je indien wenselijk naar een meer gespecialiseerde dienst doorverwijzen.

Autisme Chat

Je kan terecht op de Autisme Chat van de Liga Autisme Vlaanderen met je vragen.De chat is anoniem, gratis en wordt bemand door professionele begeleiders van de thuisbegeleidingsdiensten autisme, en dit met een permanentie van 20u per week.

Opvoedingslijn 078/15 00 10

Veel vragen over de opvoeding van je kind? Nood aan een klankbord? Wat de leeftijd ook is van je kind, je kan bellen naar de Opvoedingslijn 078/15.00.10 Op de website Opvoedingslijn.be vind je per leeftijdsrange al heel wat informatie.

Opvoedingswinkel

In een Opvoedingswinkel of Opvoedingspunt kan je terecht met vragen over het opvoeden van kinderen en jongeren. Je kan er informatie en documentatie over opvoeding en ontwikkeling van kinderen inkijken, lenen of krijgen. Een medewerker van de opvoedingswinkel luistert naar je, geeft advies, tips en ideeën.

Centrum voor Algemeen Welzijn

Als je moeilijkheden ervaart met de opvoeding van je kind en je zit met vragen kan je beroep doen op Centra voor Algemeen Welzijn (CAW) voor een vrijblijvend gesprek en begeleiding. Er zijn één of meerdere onthaalpunten in je regio waar je zonder afspraak kan binnenstappen. Een eerste gesprek is steeds gratis en kan anoniem. Samen met jou zoeken ze de gepaste oplossing. Wanneer nodig bieden ze ook begeleiding via gesprekken, huisbezoeken of opvang.

Kind en Gezin

Kind en Gezin organiseert spreekuren voor opvoedingsondersteuning voor ouders van kinderen tot 3 jaar. Je kan een afspraak maken voor één of meerdere gesprekken. CLB Je kan met je vragen over opvoeding bij een medewerker van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) verbonden aan de school van je kind. Ze zoeken samen met jou naar oplossingen en geven advies.

Vergeet niet

Mensen uit je vrienden- en kennissenkring kennen je vaak het best. Het is dan ook vanzelfsprekend om je zorgen en vragen met hen te delen.

Je kan de huisarts of kinderarts raadplegen wanneer je vragen hebt over de opvoeding of ontwikkeling van je kind.