Als je ADHD-medicatie gebruikt, kan dit tot een positieve speekseltest leiden?

De speekseltest die bij wegcontroles gebruikt wordt, zal niet positief reageren op de stof methylfenidaat (in Rilatine©, Rilatine MR© en Concerta©) wanneer je deze in de voorgeschreven dosis gebruikt.

Dexamfetamine in bepaalde dosis test wel positief op een speekseltest. Zorg dat je een verklaring bij hebt van de arts als je dit middel gebruikt bij ADHD.