Prof. Dr. Herbert Roeyers

Prof. Dr. Herbert Roeyers

Herbert Roeyers, dr. In de klinische psychologie, is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Gent. Hij is hoofd van de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen. Hij is tevens verbonden aan het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen en het Referentiecentrum autismespectrumstoornis te Gent. 

Samen met zijn medewerkers en collega’s verricht hij onderzoek op het vlak van autismespectrumstoornis, ADHD, leerstoornissen en vroeggeboren kinderen. Zijn belangrijkste onderzoekslijn betreft de sociaal-communicatieve ontwikkeling van kinderen met autisme en de klinische toepassing van dit werk via screening, diagnose en interventie.

Hij is auteur van meer dan 260 publicaties in internationale tijdschriften en van het boek “Autismespectrumstoornis: Alles op een rijtje”.