Begeleid werken

Wat is het?

De begeleid werker staat onder begeleiding van een dagcentrum en werkt in een sociale voorziening, een culturele organisatie, bij een particulier of een in een bedrijf. Het aanbod van activiteiten is dus uitgebreider dan de mogelijkheden binnen een dagcentrum. Een vaste begeleider of jobcoach ondersteunt het hele proces van aanmelding, zoektocht tot het uiteindelijke werken. Doorgaans worden enkele uren of dagen per week gewerkt. Het begeleid werken laat toe dat een persoon met een handicap de eigen mogelijkheden en vaardigheden kan benutten en ontwikkelen. Er wordt dus gezocht naar deeltaken die de persoon goed kan en graag doet.

De begeleid werker ontvangt geen loon en heeft geen arbeidscontract. Er wordt wel een schriftelijke overeenkomst opgemaakt. Men krijgt eventueel aangepaste werkkledij en werkmateriaal, maaltijden, drank , vervoersonkosten, … Wie werkt in het verenigingsleven kan eventueel aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding.

Je kan begeleid werken starten in het systeem van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). RTH is bedoeld voor personen met een vermoeden van beperking. Een erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is geen vereiste voor begeleid werken.

Heb je een persoonsvolgende convenant of een persoonsvolgend budget? Dan kan je (een deel van) je budget inzetten om jobcoaching in te kopen.

Voor wie?

Voor personen die willen werken maar niet terecht kunnen binnen het gewone economische circuit of in een maatwerkbedrijf.

Hoe aanvragen?

Ondersteuning zoeken met een PVB via Zorgwijs

Ondersteuning zoeken via RTH: VAPH - Organisaties - aanbieders RTH

Werkburo: aanmeldingsformulier

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel.: 02 225 84 1102 225 84 11
Fax : 02 225 84 05
E-mail: informatie@vaph.be
Website: www.vaph.be

Werkburo

Werkburo is er voor iedereen met een ondersteuningsvraag om op vrijwillige basis inculief te kunnen werken.

Website: www.werkburo.be
Een getuigenis: Video begeleid werken

Platform Begeleid werken

E-mail: info@begeleidwerken.be
Website: www.begeleidwerken.be Heel veel informatie voor zowel de begeleid werker, de jobcoach als de werkgevers. De website is tijdelijk offline omdat de informatie niet langer up-to-date was.