Bij welke organisaties kan ik me aanmelden om toegang te krijgen tot ondersteuning (financiële steun, professionele begeleiding,…)?

Om toegang te krijgen tot een voorziening, school buitengewoon onderwijs, dienst of financiële tegemoetkomingen dien je vaak eerst een erkenning aan te vragen en je in te schrijven bij een organisatie. Afhankelijk van de ondersteuning die je wenst, start je de procedure bij een welbepaalde organisatie. In de fiches worden de toegangsvoorwaarden en aanvraagprocedures in detail beschreven.

Als ouder van een kind met autisme kunnen volgende organisaties je aanbelangen:

Ondersteuning

Erkenning handicap

Contacteer 

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifiek ondersteuningsbehoefte (vroeger verhoogde kinderbijslag) Kind en Gezin Kinderbijslagfonds
Verhoogde kinderbijslag (inwoners Brussel)FOD - DG Personen met een handicapKinderbijslagfonds
Inkomensvervangende tegemoetkomingFOD - DG Personen met een handicap  online aanvraag indienen
Integratietegemoetkoming
Sociale en fiscale voordelen
Verhoogde tegemoetkoming van gezondheidszorgFOD - DG Personen met een handicapZiekenfonds
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp - VAPHGeen erkenning/attest nodigVoorziening/dienst VAPH
Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp - RTJHGeen erkenning/attest nodigKind en Gezin, CAW, CLB, JAC, huisarts, OCMW, ...
Tussenkomst in aankoop hulpmiddelen en aanpassingenVAPHMinderjarig: ITP*
Meerderjarig: VAPH
Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)VAPHITP*
Basisondersteuningsbudget (BOB) VAPH Zorgkas
 Persoonsvolgend Budget (PVB) VAPH VAPH
Voorziening voor wonen en opvang gesubsidieerd door VAPH (tehuis, internaat, thuisbegeleidingsdienst, dagcentrum, begeleid wonen, …)VAPHMinderjarig: ITP*
Meerderjarig: VAPH
Onderwijs: school voor buitengewoon onderwijs, Gon-begeleiding, inclusief onderwijs, …CLBCLB
Vergoeding Vlaamse ZorgkasFOD - DG Personen met een handicapZiekenfonds
TewerkstellingsmaatregelenVDABVDAB

* Intersectorale toeganspoort
  
 Meer lezen: Financiële steun

Vergeet niet

Een diagnose autisme geeft geen automatische erkenning van de handicap bij het VAPH of FOD-DG Personen met een handicap. Als je een aanvraag indient dan is een goede voorbereiding en een zo volledig mogelijk dossier van belang. De focus voor de erkenning is niet de diagnose, maar wel de hulp die je nodig hebt en het effect van je autisme op het dagelijkse leven. Volwassenen kunnen onze 'Checklist Praktische vaardigheden Wonen' invullen als voorbereiding op een aanvraag. 

TIP: maak een afspraak bij een dienst maatschappelijk werk van een ziekenfonds om je te laten bijstaan bij een aanvraag.  

Meer lezen: Hoe verloopt de aanvraagprocedure om toegang te krijgen tot ondersteuning (financiële steun, professionele begeleiding, …)?