Na de schooltijd

Werk zoeken

Werken in het gewone arbeidscircuit

Arbeidsbeperking

Vrijwilligerswerk

Dagbesteding

Werken in een beschermd arbeidsmilieu