Wat kan ik doen tijdens een acute crisissituatie in afwachting van hulp? Wat kan ik doen bij agressief gedrag?

Noodnummer 112 of politie 101

Bij een zeer acuut probleem met mogelijk gevaar voor het welzijn van de persoon zelf of van mensen in de omgeving (bijvoorbeeld zelfmoordgedachten of agressief gedrag) kan je zelf naar een spoedgevallendienst van een ziekenhuis gaan of bel je het noodnummer 112. Je kan ook de politie bellen op het nummer 101

Bellen naar een hulplijn

Mensen in crisis, hun familie en sociaal netwerk kunnen bellen naar een hulplijn. De hulplijnen zijn over het algemeen 24 uur 24 te bereiken. Ze luisteren naar je verhaal, geven advies, informatie en kunnen je gericht doorverwijzen.

Raadpleeg het hulpmiddel: Hulplijnen

Huisarts bellen

Neem contact op met je huisarts. De huisarts is op de hoogte van jouw medische en psychosociale geschiedenis en kan advies geven.

In afwachting van hulp

Door de urgentie van de situatie kan het nodig zijn om onmiddellijk maatregelen te nemen om de persoon zelf en anderen in de omgeving te beschermen. In dat geval, enkele adviezen:

  • Kies voor eigen veiligheid.
  • Probeer uit de situatie te stappen.
  • Zoek hulp, bel het noodnummer 112
  • Niet negeren of uitdagen. Geen denigrerende opmerkingen maken.
  • Geen onverwachte handelingen stellen. Vertel steeds wat je gaat doen.
  • Beperk zintuiglijke prikkels: breng de persoon naar een stille ruimte, vermijd storende omgevingsgeluiden (zet de radio uit, hou vensters dicht, …), roep niet, …
  • Praat zelf heel rustig en geef niet teveel informatie tegelijk.
  • De situatie niet dramatiseren maar ook niet minimaliseren.
Vergeet niet

Een crisisopname is doorgaans van korte duur en heeft als doel om rust te brengen voor de persoon in crisis en ook zijn netwerk. De behandeling is iets voor achteraf.