Waar kan ik terecht bij discriminatie tijdens een opleiding, sollicitatieprocedure of op het werk?

Bij volgende instantie kan je in geval van discriminatie terecht voor informatie, advies of het indienen van een klacht:

Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Het Centrum is een onafhankelijke federale overheidsdienst die advies geeft aan slachtoffers van discriminatie, werkgevers, rechters, politie, verenigingen, … en aan bevoegde ministeries. De diensten worden gratis aan alle publiek aangeboden.

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Voor meldingen en behandelen van discriminatie op basis van geslacht. Meer informatie vind je op hun website.

Toezicht op het Welzijn op het Werk

Ben je op het werk slachtoffer van discriminatie, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag dan kan je bij het Toezicht op het Welzijn op het Werk een klacht indienen. Je contacteert de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk van het ambtsgebied waar je werkt of woont.

Vakbond

Ben je aangesloten bij een vakbond? Ga dan langs en vraag informatie, advies of juridische bijstand.

Vergeet niet

Ook pesten is een vorm van discriminatie. Wanneer je op je werk regelmatig beledigd wordt dan kan dat bestraft worden.

In geval van pesterijen op de werkvloer op grond van een handicap voorziet de wet de mogelijkheid tot bemiddeling. Je kan je hiervoor tot het Centrum voor Gelijkheid richten.

Als werknemer met een handicap heb je recht om hulp te vragen en te krijgen. Het moet wel gaan om aanpassingen die makkelijk te doen zijn en die niet te veel kosten. Indien men je die aanpassingen weigert dan is dit een vorm van discriminatie.

Wil je werken bij een overheidsdienst en ga je de selectieproef bij Selor afleggen dan kan je naar redelijke aanpassingen vragen.