Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op een inschakelingsuitkering als ik mijn studies beëindig?

Indien jonger dan 25 jaar heb je als schoolverlater onder bepaalde voorwaarden recht op een inschakelingsuitkering:

 • Bepaalde studies of leertijd voleindigd hebben (gehele schooljaar doorlopen, geslaagd zijn is geen vereiste):
  • Studies met een volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus
  • 3de jaar secundair-, technisch-, kunst- of beroepsonderwijs
  • Leertijd voorzien in een zelfstandig beroep
  • BUSO, opleidingsvorm 3 en 4
  • Diploma/getuigschrift examencommissie
  • Alternerende opleiding in België
  • Studie of een opleiding in het buitenland (onder bepaalde voorwaarden)
 • Ingeschreven zijn bij de VDAB of ACTARIS (Brussel) als werkzoekende in beroepsinschakeltijd.
 • De beroepsinschakeltijd doorlopen = 310 dagen vanaf het ogenblik van inschrijving VDAB of ACTIRIS en dit ongeacht de leeftijd

Indien jonger dan 21 jaar heb je als schoolverlater onder bepaalde voorwaarden recht op een inschakelingsuitkering:

 • een diploma, getuigschrif of attest van bepaalde studies of een opleiding; de lijst vind je via deze link
Vergeet niet

Niet alle dagen tellen mee voor het berekenen van jouw beroepsinschakeltijd. Via het infoblad van de RVA 'Heb je recht op uitkeringen na studies? vind je meer informatie over welke dagen wel en niet meetellen.

Je beroepsinschakeltijd loopt door als je als loontrekkende werkt (ook als uitzendkracht). Opgelet, als je tijdens je beroepsinschakeltijd 28 dagen of langer aaneensluitend werkt dan moet je na deze tewerkstelling je onmiddellijk terug inschrijven bij de VDAB of ACTIRIS (dus vanaf de eerste dag dat je werkloos bent).

Heb je nog vragen? Wil je weten wanneer jouw beroepsinschakeltijd is afgelopen? Bel naar het gratis nummer van de VDAB 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur). Hou je rijksregisternummer bij de hand als je belt. Bel je voor zoon of dochter? Jouw kind moet aan de telefoon enkele vragen beantwoorden alvorens ze het persoonlijke dossier willen openen en met jou willen bespreken.