Het VAPH is niet akkoord met de aangevraagde zorg. Wat kan ik doen?

Als je niet akkoord gaat met (een deel van) het voornemen van beslissing van het VAPH, dan kan je een 'verzoekschrift tot heroverweging' indienen, uiterlijk 30 dagen na kennisname van het voornemen. Dat betekent dat je aan het VAPH vraagt om jouw aanvraag opnieuw te onderzoeken. Een aparte commissie, de heroverwegingscommissie (HOC), zal dan jouw aanvraag opnieuw onderzoeken en een advies overmaken aan het VAPH. Het VAPH deelt je dan de definitieve beslissing mee.

Als je niet akkoord gaat met de definitieve beslissing, dan kan je nog altijd beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van uw woonplaats. Je hebt daarvoor drie maanden de tijd na de kennisgeving van de definitieve VAPH-beslissing.

Je vindt de beroepsprocedure die je kan volgen, in de beslissingsbrief van het VAPH.

Informatie en advies

Als je lid bent van een gebruikersvereniging kan je er terecht voor informatie en advies. Volgende gebruikersverenigingen geven sociaal-juridische bijstand:

Vergeet niet

Als je niet reageert op het voornemen van beslissing van het VAPH, dan gaat het VAPH ervan uit dat je akkoord gaat met de beslissing. Je ontvangt dan een definitieve beslissing.

Kreeg je een negatieve beslissing en vind je dat het dossier dat het MDT samenstelde onvolledig is dan kan je een nieuwe aanvraag indienen met de nieuwe verslagen of feiten. Dit kan eveneens na een herziening. Je mag voor je nieuwe aanvraag beroep doen op een ander MDT.

Een heroverweging of beroep aantekenen tegen een negatieve beslissing hoef je niet alleen te doen of (veel) geld te kosten. Laat je bijstaan door een gebruikersvereniging (KVG, VFG, VGPH) of de maatschappelijke dienst van je ziekenfonds.