Ik zoek juridische bijstand maar kan dit niet/moeilijk betalen. Waar kan ik terecht?

Juridische tweedelijnsbijstand – Pro deo advocaat

Zoek je juridische bijstand en kan je dit niet of moeilijk betalen dan heb je misschien recht op een pro deo advocaat? Men noemt dit de ‘juridische tweedelijnsbijstand’ georganiseerd door de Bureaus voor Juridische Bijstand (BJB’s).

Personen met een laag inkomen kunnen op een pro deo advocaat beroep doen. De bijstand is volledig of gedeeltelijk kosteloos.

 • Volledig gratis zonder inkomensonderzoek wanneer je:
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt
  • een leefloon van het OCMW ontvangt
  • je een inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgteen kind ten laste een gewaarborgde gezinsbijslag geniet
  • huurder bent van een sociale woning en de helft van de basishuurprijs betaalttoegelaten bent tot een collectieve schuldregeling
  • een kandidaat-vluchteling bent
  • gedetineerd bent
  • minderjarig bent
 • De juridische bijstand is volledig of gedeeltelijk kosteloos wanneer je inkomen zich onder bepaalde grenzen situeert. Info over inkomensgrenzen

Wil je weten waar je juridische tweedelijnsbijstand kan krijgen? Klik hier 

Als je geen recht hebt op een pro deo advocaat dan betaal je een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten. Er bestaan geen vaste tarieven.