Krijg ik een terugbetaling van mijn ziekenfonds als ik beroep doe op een zelfstandige zorgverstrekker (psychiater, logopedist, kinesitherapeut, …)? Wat is het verschil tussen een geconventioneerde en niet-geconventioneerde zorgverstrekker?

Geconventioneerd

Geconventioneerde kinesitherapeuten, logopedisten, psychiaters, … hebben bepaalde akkoorden en overeenkomsten met de ziekenfondsen. Zij respecteren de officiële tarieven van het RIZIV. Weet dat sommige zorgverstrekkers gedeeltelijk geconventioneerd zijn. Dit wil zeggen dat ze voor bepaalde uren, dagen en/of prestaties de RIZIV-tarieven hanteren.

De niet-geconventioneerde zorgverstrekkers kunnen hun honorarium vrij bepalen.

In jouw ziekenfonds kan je vragen of een zorgverstrekker geconventioneerd is. Op de website van sommige ziekenfondsen kan je online een lijst met geconventioneerde zorgverstrekkers raadplegen.

Logopedie

Bij de eerste aanvraag moet een verslag van de logopedist en een voorschrift van de specialist bij je ziekenfonds ingediend worden. De effectieve terugbetaling gebeurt op basis van een betalingsbewijs van de logopedist. In de fiche ‘Logopedie’ vind je de procedure in detail.

Als je beroep doet op een geconventioneerde logopedist dan betaal je een honorarium dat door het RIZIV wordt vastgelegd.

Een normale terugbetaling door je ziekenfonds is ongeveer 75% van het honorarium. Wanneer je recht hebt op een verhoogde terugbetaling krijg je ongeveer 90% terugbetaald.

Krijg je een negatief advies dan bieden de meeste ziekenfondsen binnen de aanvullende verzekering een beperktere tussenkomst aan voor logopediebehandelingen.

Kinesitherapie

Om te kunnen genieten van een terugbetaling door jouw ziekenfonds is een voorschrift van een arts noodzakelijk. De behandeling dient te starten binnen de twee maanden na de datum die op het voorschrift vermeld staat. Indien de behandeling aan huis gebeurt, moet dit expliciet op het voorschrift worden vermeld. De tarifering voor kinesitherapie is complex. Zo is de plaats waar de behandeling doorgaat een bepalende factor: praktijkruimte privé, in een ziekenhuis, thuis, verzorgingstehuis, …

Het aantal behandelingen met terugbetaling is beperkt. Het aantal hangt af van de aandoening. We beperken ons hier tot de meest gangbare behandeling bij personen met autisme namelijk de psychomotorische therapie. Voor dit type behandeling kan tot maximaal 60 verstrekkingen per jaar aan het hoogste tarief terugbetaald worden en dit voor 3 opeenvolgende jaren. Eventueel kan dit nog verlengd worden op voorschrift van een arts.

Voor een psychomotorische behandeling bij een geconventioneerde kinesitherapeut (met een voorschrift, t.e.m. 60 sessies, in een privé praktijkruimte) betaal je volgens de RIZIV-tarieven.

Psychotherapie

Wettelijke tussenkomst
Je betaalt 11 eruro per sessei of 4 euro per sessie wanneer je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming en dit voor 4 sessies per jaar. Het voordelig tarrief kan éénmalig uitgebreid worden met 4 sessies.

Voorwaarden:

  • Je bent minstens 18 jaar of jonger dan 65 jaar
  • Je bent door een huisarts of psychiater doorverwezen
  • De sessies worden door een erkend pscyholoog of erkend orthopedagoog gegeven. Vraag aan de doorverwijzende arts of psychiater bij wie je in jouw buurt terecht kan

Tussenkomst van een ziekenfonds
Ziekenfondsen geven aan leden tegemoetkomingen voor psychotherapie. Omdat de terugbetalingen en de voorwaarden verschillend zijn tussen de ziekenfondsen onderling, neem je best contact op met jouw ziekenfonds.

Psychiaters

Het honorarium voor een raadpleging bij een geconventioneerde (neuro-)psychiater bedraagt momenteel (1 januari 2019) 44,90 euro waarvan je ziekenfonds 32,90 euro terugbetaald, wat neerkomt op 12 euro remgeld. Indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming betaal je slechts 3 euro remgeld.

De honoraria van geaccrediteerde psychiaters ligt iets hoger: 49,46 euro waarvan je ziekenfond 37,46 euro terugbetaald (remgeld= 12 euro) en met recht op een verhoogde tegemoetkoming betaal je 3 euro remgeld.

Een geneesheer-specialist zoals een (neuro-)psychiater kan onder bepaalde voorwaarden door het RIZIV erkend worden als geaccrediteerde: kwalitatief hoogstaande dienstverlening garanderen via navorming, groepsoverleg met gelijke zorgverleners en een minimaal aantal patiëntencontacten.