Welk speelgoed of spel kiezen voor mijn kind?

Met een spel of speelgoed kan je verschillende ontwikkelingsdomeinen stimuleren:

  • Psychomotorische ontwikkeling (het samengaan tussen denken en handelen): zintuiglijke en motorische spelletjes; spelletjes waarbij bepaalde handelingen nodig zijn om geluiden of visuele effecten te bekomen.
  • Grove motorische ontwikkeling: alle materiaal die aanzetten tot bewegen, bijvoorbeeld een loopfiets, een bal, …
  • Fijne motorische ontwikkeling: materiaal waarbij behendigheid en oog- en handcoördinatie nodig is, bijvoorbeeld rijgspellen, blokken om te stapelen, knutselen, …
  • Verstandelijke ontwikkeling: speelgoed die aanzet om na te denken, oplossingen te zoeken, leren plannen en vooruitdenken, … bijvoorbeeld puzzels, lotto, gezelschapspelletjes, kaartspelen, …
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: spelletjes en materiaal die de verbeelding aanspreken en spelletjes om samen met anderen te spelen om zo te leren delen, je beurt afwachten, regels toepassen en eventueel aanpassen, frustraties leren verdragen … bijvoorbeeld fantasiespeelgoed, gezelschapsspelen, verstoppertje, tikkertje …

Je gebruikt best aangepast speelgoed om de ontwikkeling van je kind te stimuleren. Met ‘aangepast’ bedoelen we materiaal dat ondermeer:

  • aansluit bij de ontwikkelingsleeftijd of mogelijkheden van je kind (dus niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk)
  • aansluit bij de interesses van je kind
  • veilig is voor je kind
  • je kind leuk vindt en aanzet tot onderzoeken en (fantasie)spel
  • wat gemakkelijk is om te hanteren en te manipuleren