Waar kan mijn kind begeleiding krijgen voor problemen met de sociaal-emotionele ontwikkeling?

Psycholoog/orthopedagoog zelfstandige (groeps)praktijk of auticoach

Voor problemen met de sociaal-emotionele ontwikkeling kan je terecht bij een psycholoog of orthopedagoog.

Een auticoach heeft expertise op vlak van autisme. De auticoach kan een zelfstandig psycholoog, orthopedagoog, (psycho)therapeut, psychologisch assistent of maatschappelijk werker zijn. Sommige werken in een groepspraktijk. Dit heeft als voordeel dat er overleg met collega's mogelijk is.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is gespecialiseerd in de behandeling van psychosociale, psychische of psychiatrische problemen. Een CGG werkt ambulant, dit wil zeggen dat je regelmatig op consultatie komt zonder te worden opgenomen.

In een GGZ werken hulpverleners vanuit verschillende disciplines: psychiater, psychologen, maatschappelijk en psychologische assistenten.

Thuisbegeleidingsdienst

De thuisbegeleiding is gericht op de totale ontwikkeling van het kind. Problemen op vlak van de sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen tijdens de begeleiding aan bod komen.

Centrum voor Ambulante Revalidatie

In een centrum voor ambulante revalidatie maken psychologen, orthopedagogen en psychologische assistentes deel uit van het multidisciplinair team.

CLB

Maak een afspraak met een CLB-medewerker als je vragen hebt over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind.