Wie kan mij helpen om mijn rechten te verdedigen als persoon met een handicap?

Gebruikersverenigingen

Als je lid bent van een gebruikersvereniging kan je er terecht voor informatie en advies. Volgende gebruikersverenigingen geven sociaal-juridische bijstand:

Ouder- en familievereniging: Vlaamse Vereniging Autisme

De Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) behartigt als ouder- en familievereniging de belangen van mensen met autisme en hun onmiddellijke omgeving. Heb je een vraag, mail dan naar vva@autismevlaanderen.be of bel naar de Autismetelefoon 078/152.252

Interfederaal Gelijkekansencentrum - UNIA

UNIA is een onafhankelijke federale overheidsdienst die advies geeft aan slachtoffers van discriminatie, werkgevers, rechters, politie, verenigingen, … en aan bevoegde ministeries. De diensten worden gratis aan aangeboden. Je kan contact opnemen met het Centrum voor:

  • een inlichting, raad of advies
  • een gewone melding van discriminatie zonder verder stappen te zetten
  • Een klacht en/of een vraag om tussen te komen