Waar kan mijn kind begeleiding krijgen voor problemen met de (psycho)motorische ontwikkeling?

Kinesitherapeut zelfstandige (groeps)praktijk

‘Kinesitherapie’ betekent letterlijk behandelen door te bewegen en staat voor een diverse waaier van therapieën. Je kan bij een kinesitherapeut dus terecht voor allerhande problemen waaronder problemen met de (psycho)motorische ontwikkeling. Vraag steeds naar de specialisaties van de kinesitherapeut of laat je adviseren door je huisarts, de school of het CLB.

Centrum voor Ambulante Revalidatie

In een revalidatiecentrum maken kinesitherapeuten en psychomotorische therapeuten deel uit van het multidisciplinair team.

Scholen voor buitengewoon onderwijs

In sommige scholen voor buitengewoon onderwijs maakt een kinesitherapeut deel uit van het schoolteam. Focus van de kinesitherapeut is vooral de psychomotorische ontwikkeling, de fijne en grove motoriek van de leerlingen.

Bewegingsschool

Bewegingsscholen zijn er voor alle kinderen tussen de 3 en 6 jaar (soms ook ouder dan 6), dus niet specifiek voor kinderen met problemen met de (psycho-)motorische ontwikkeling. In een bewegingsschool leren kinderen bewust bewegen, balvaardigheden, evenwicht houden, … Je vindt praktische informatie over bewegingsscholen op de website van jouw gemeente.