Ik ben op zoek naar begeleiding van een psycholoog, orthopedagoog, (psycho)therapeut, kinesitherapeut of logopedist. Hoe vind ik deze?

Psycholoog, (psycho)therapeut, orthopedagoog

Voor alle duidelijkheid: de term psychotherapeut is in België niet beschermd, iedereen kan zich dus therapeut noemen. Vraag steeds welke opleiding(en) ze hebben genoten. Een klinisch psycholoog heeft een master ‘klinische psychologie’ behaald aan de universiteit. Soms hebben ze bijkomende een psychotherapeutische opleiding gevolgd. Sommige psychologen of orthopedagogen zijn gespecialiseerd in autisme en noemen zich soms auticoach.

Eerstelijnspsycholoog/orthopedagoog aan terugbetalingstarief

Dit aanbod richt zich tot personen met een lichte tot matig ernstige hulpvraag, die vermoedelijk in een kortdurende periode terug op weg kunnen. Dit aanbod geeft recht op sessies aan een verlaagd tarief (11€ of 4€ bij verhoogde tegemoetkoming). De eerste sessie is gratis. Iedereen kan zich aanmelden. Het aanbod is er voor alle burgers, in het bijzonder de meeste kwetsbare. Het aanbod is rechtstreeks toegankelijk, wat wil zeggen dat er geen verwijsbrief nodig is.

Op deze websites vind je de contactgegevens van de psychologen en orthopedagogen die werken aan een verlaagd tarief:

Kinesitherapeut en logopedist

Een logopedist kan je vinden via de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten of via www.logopedist-info.be Kinesitherapeuten die aangesloten zijn bij de beroepsvereniging Axxon kan je vinden op de website onder de rubriek ‘Kringen’.

Vraag aan je huisarts naar een doorverwijzing voor een logopedist of een kinesitherapeut. Je kan ook een lijst van geconventioneerde logopedisten en kinesitherapeuten in jouw ziekenfonds bekomen. Dit zijn zorgverstrekkers die de officiële tarieven van het RIZIV respecteren.

Je vindt ook de contactgegevens van logopedisten en kinesitherapeuten met een zelfstandige praktijk in de telefoongids.