Ik zoek tijdelijke opvang (enkele uren, een dag, een nacht), waar kan ik terecht?

Kind en Gezin

Kind en Gezin biedt zelf geen opvang aan maar houdt toezicht en controleert de kwaliteit van de kinderopvang. De kinderopvang is vooral gericht naar geregelde opvang. Er zijn echter mogelijkheden wanneer je op zoek bent naar occasionele opvang. Dit is opvang gedurende een korte periode. Verschillende redenen kunnen zijn:

  • Je bent werkloos en je vindt plots werk of je start met een opleiding
  • Je hebt een sollicitatiegesprek
  • Er is een acute crisis in het gezin of er is nood aan een korte draaglastvermindering
  • Het is om sociale en/of pedagogische redenen wenselijk dat je kind tijdens de dag buiten het gezin wordt opgevangen

Indien je op zoek bent naar een occasionele opvang voor je kind dan neem je best contact op met een Lokaal Loket Kinderopvang in jouw gemeente. Ze helpen je met het zoeken naar de gepaste opvang in jouw buurt of verwijzen je door naar een andere organisatie. Indien er in jouw gemeente nog geen Lokaal Loket Kinderopvang is dan kan je ook terecht in het Huis van het Kind. Voor hulp bij je zoektocht kan je iemand toegewezen krijgen via jouw sociaal secretariaat. Deze persoon wordt dan je toeleider voor jouw vragen voor het vinden van opvang in jouw gemeente.

Ferm kinderopvang

Je kind of onthaalouder is ziek, je krijgt onverwacht de zorg voor een familielid, je moet gaan solliciteren, je werkuren vallen buiten de openingsuren van de gewone opvang, … De Landelijke Kinderopvang kan samen met jou zoeken naar een oplossing voor tijdelijke of dringende opvang. Je kan op werkdagen van 9u tot 14u naar de infolijn70/24.60.41 bellen.

Rechtstreeks Toegankelijk Hulp

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. Je kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie.

Bij dagopvang zorgt een VAPH-voorziening voor een zinvolle dagbesteding. Bijvoorbeeld: koken, creatieve activiteiten, zelfredzaam leren zijn of sociale vaardigheidstraining. Je kan van de dagopvang gebruikmaken tijdens de week en in het weekend. Je kan ook halve dagen komen. Je kan per jaar maximaal 24 volle dagen of 48 halve dagen naar een voorziening gaan.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kan ook onder de vorm van ‘verblijf’. Dit is een overnachting in een VAPH-voorziening waarbij je ook ’s avonds en ’s ochtends wordt ondersteund. Je kan van een verblijf in een voorziening gebruikmaken tijdens de week en in het weekend. Je kan maximaal 12 nachten per jaar in een voorziening verblijven.

Gezinsbond

Om gebruik te maken van de kinderoppasdienst moet je eerst lid worden van de Gezinsbond. Meer informatie: www.kinderoppasdienst.be

Ziekenfonds

Sommige ziekenfondsen hebben een babysitdienst. Het aanbod verschilt naargelang het ziekenfonds: babysitdienst, thuisopvang voor zieke kinderen, oppas voor kinderen met een handicap of chronische ziekte. Vraag informatie bij je ziekenfonds.

Is je kind ziek en zoek je thuisoppas, neem dan contact op met jouw ziekenfonds.

Thuisoppas voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte

Heb je af toe wat tijd nodig voor jezelf? De thuisoppas van i-Mens neemt even de zorg voor je kind over, maar stelt geen medisch-verpleegkundige handelingen. De opvang gebeurt in de vertrouwde omgeving, door professionele medewerkers. Je hebt een doktersattest nodig met de vermelding dat de opvang noodzakelijk is en de periode van de opvang.  

Babysit zoeken

Op websites zoals Babysits.be en RingTwice kan je na een databank met babysitters raadplegen. Weet dat er geen bemiddeling of extra verzekering wordt aangeboden.

Websites van gemeentes of steden geven doorgaans gedetailleerde informatie waar je terecht kan voor kinderopvang.

Vrijwilligers

Voor opvang thuis of wanneer je op zoek bent naar iemand die je kind kan ondersteunen bij een vrijetijdsactiviteit kan je op zoek gaan naar vrijwilligers of jobstudenten. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Je vraagt het aan familie, vrienden, collega's, buren, kennissen, ...
  • Je plaatst zelf online een zoekertje of je hangt je vraag in een school of universiteit.
  • Je doet een aanvraag via een dienst voor thuiszorg.
  • Je doet beroep op vrijwilligers via een thuisbegeleidingsdienst.
Vergeet niet

Denk ook aan de mensen die dicht bij jou staan. Familie en vrienden willen je misschien helpen maar weten niet altijd hoe.

Sommige diensten hebben een wachtlijst. Wees er dus tijdig bij.

Je kan De Wegwijzer invullen en doorgeven zodat mensen die je kind opvangen over nuttige informatie kunnen beschikken.

Er is een divers aanbod aan vrijetijdsactiviteiten. De tijd dat je kind deelneemt aan een activiteit geeft jou de gelegenheid om even op adem te komen. Meer lezen: Vrijetijdsbesteding