Ik ben niet tevreden over het verslag dat het Multidisciplinair Team (MDT) opmaakte. Wat kan ik doen?

Indien je niet akkoord gaat met wat in het verslag van het MDT staat vermeld dan volg je eerst de interne klachtenprocedure van het MDT.

Hoe verloopt een klachtenprocedure?

Als eerste stap adviseren we om elke bemerking, suggestie of ontevredenheid met een medewerker van de voorziening of dienst te bespreken. Je kan een onderhoud vragen met de directeur, de kwaliteitscoördinator of een andere medewerker van de voorziening.

Kom je niet tot een overeenkomst of oplossing tijdens of na het persoonlijk contact dan kan je een schriftelijke klacht indienen ter attentie van de directie. Binnen de 30 dagen ontvang je een schriftelijk antwoord.

Ben je niet tevreden met het antwoord dan kan je een brief richten aan de interne klachtencommissie van de voorziening. Deze commissie nodigt je eventueel uit voor een gesprek. Ook zij brengen je binnen de 30 dagen schriftelijk op de hoogte van hun beslissing.

Indien de afhandeling van de klacht door het MDT geen voldoening geeft dan kan je schrijven naar de Klachtendienst van het VAPH. Deze gaat na of de voorziening al dan niet de reglementering heeft nageleefd. De Klachtendienst schakelt doorgaans het agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in voor onderzoek. Je ontvangt binnen de 45 dagen de eindconclusie.

Ben je niet tevreden over de behandeling van de klacht door de Klachtendienst van het VAPH of door het agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dan kan je schrijven naar de Vlaamse Ombudsdienst. Deze dienst gaat na of jouw klacht correct werd behandeld. Je ontvangt binnen de 45 kalenderdag hun conclusie.

Informatie en advies

Als je lid bent van een gebruikersvereniging kan je er terecht voor informatie en advies. Volgende gebruikersverenigingen geven sociaal-juridische bijstand:

Vergeet niet

Kreeg je een negatieve beslissing en vind je dat het dossier dat het MDT samenstelde onvolledig is dan kan je een nieuwe aanvraag indienen met de nieuwe verslagen of feiten. Dit kan eveneens na een herziening. Je mag voor je nieuwe aanvraag beroep doen op een ander MDT.