Ik ben niet tevreden over de dienstverlening van een psychiatrisch ziekenhuis of verzorgingstehuis. Wat kan ik doen?

Bespreek eerst je ontevredenheid met je eigen hulpverlener. Als het gesprek niet het gewenste resultaat heeft dan kan je de klacht met een leidinggevende bespreken of de ombudspersoon verbonden aan het ziekenhuis. Indien je een klacht wilt indienen dan volg je de interne klachtenprocedure. Vraag ernaar in het ziekenhuis of verzorgingscentrum.

Als je klacht geen gehoor krijgt of je komt niet tot een oplossing dan kan je met je verhaal en je vragen bij een externe ombudspersoon terecht. De ombudspersoon kan voor jou ook bemiddelen.

 • Neem contact op met de ombudspersoon verbonden aan de provinciale overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg . Contactgegevens: klik hier.
 • Indien je een klacht indient dan krijg je binnen de 15 werkdagen een schriftelijk antwoord of je klacht al dan niet ontvankelijk is. Deze klachten zijn niet ontvankelijk:
  • Anonieme klachten.
  • Klachten die reeds in behandeling geweest zijn, zonder dat er nieuwe feiten zijn.
  • Klachten die reeds in de rechtbank behandeld zijn.
 • Binnen de 25 werkdagen word je op de hoogte gebracht welke gevolgen jouw klacht hebben (bijvoorbeeld bijkomend onderzoek, betrokken partijen worden gehoord, …)
 • Je wordt op geregelde tijdstippen van de stand van zaken op de hoogte gebracht. Men zal je ook melden wie verantwoordelijk is voor de afhandeling van de klacht en binnen welke termijn je de afhandeling mag verwachten.
 • Ontstaat er een geschil tussen jou en de ombudspersoon of tussen de voorziening en de ombudspersoon dan kan dit aan de Federale Commissie ‘Rechten van de patiënt’ voorgelegd worden.
Vergeet niet

Enkel patiënten of hun wettelijke vertegenwoordiger kunnen op de ombudspersoon beroep doen.