Ik ben het niet eens met de genomen beslissing genomen door FOD-Sociale Zekerheid, DG Personen met een handicap. Wat kan ik doen?

Je kan binnen de 3 maanden na ontvangst van de beslissing een heroverweging aanvragen. 

Via deze link vind je de voorwaarden om een heroverweging aan te vragen, hoe je dit doet en hoe een heroverweging verloopt.

Vergeet niet

Wanneer er zich nieuwe (medische) feiten voordoen waardoor er meer hinder is door de handicap dan kan je een nieuwe aanvraag indienen.

Indien de inkomsten van de persoon met de handicap of van zijn huishouden met 20% of meer daalt dan dien je een nieuwe aanvraag in en dit ten laatste in december van het jaar dat de inkomsten gedaald zijn.

Zijn je inkomsten volledig weggevallen? Dien onmiddellijk een nieuwe aanvraag in.