Ik ben niet tevreden over de dienstverlening van een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Wat kan ik doen?

Bespreek eerst je ontevredenheid met je eigen hulpverlener. Als het gesprek niet het gewenste resultaat heeft dan kan je de klacht met een leidinggevende bespreken of de interne klachtenprocedure volgen. Indien je een klacht wilt indienen dan volg je de interne klachtenprocedure. Vraag ernaar in het centrum.

Als je klacht geen gehoor krijgt of je komt niet tot een oplossing dan kan je met je verhaal en je vragen bij een externe ombudspersoon terecht. De ombudspersoon kan voor jou ook bemiddelen. Neem contact op met de ombudspersoon. Elke ombudspersoon heeft een eigen telefoonnummer en mailadres. Dit kan je vinden  via deze contactpagina. In sommige voorzieningen zijn de ombudspersonen ook op een bepaald moment in de week aanwezig. Je kan dan bij hen langsgaan of een afspraak maken.

Je kan de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke gezondheidszorg ook bereiken via het algemeen mailadres (info@oogg.be) en via de chat (openingsuren: elke weekdag van 16h tot 18h)

Ontstaat er een geschil tussen jou en de ombudspersoon of tussen de voorziening en de ombudspersoon dan kan dit aan de Federale Commissie ‘Rechten van de patiënt’ voorgelegd worden.

Vergeet niet

Enkel patiënten of hun wettelijke vertegenwoordiger kunnen op de ombudspersoon beroep doen.